Fræðileg umfjöllun

Heimildaskrá

Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research (3. útg.). London: Sage.

Fullan, M. og Hargreaves, A. (2016). Bringing the profession back in: Call to action. Oxford, OH: Learning Forward.

Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson. (2013). Miðlarar menntunar, siðferðilegir vegvísar og fyrirmyndir. Viðtal við Trausta Þorsteinsson. Rúnar Sigþórsson, Guðmundur Heiðar Frímannsson og Rósa Eggertsdóttir (ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi: Skrifað til heiðurs Trausta Þorsteinssyni (bls.19–34). Reykjavík: Háskólinn á Akureyri og Háskólaútgáfan.

Hargraves, A., Fullan, M. (2012). Professional Capital. Transforming Teaching in Every School. London og New York: Routledge.

Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 137–153). Akureyri: Ásprent Stíll.

Sigurður Kristinsson. (2013). Að verðskulda traust: Um siðferðilegan grunn fagmennsku og starf kennara. Rúnar Sigþórsson, Guðmundur Heiðar Frímannsson og Rósa Eggertsdóttir (ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi: Skrifað til heiðurs Trausta Þorsteinssyni (bls. 237–256). Reykjavík: Háskólinn á Akureyri og Háskólaútgáfan.

Smith, K. (2018, 22. febrúar). Learning throughout a professional carreer. [myndband]. Sótt af https://rec.hi.is/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3a5f8e3c-5685-427d-a2b2-89d1ec288c03

Sheninger, E. (2014). Digital Leaders. Changing paradigms for changing times. California: Corwin.  

Wheeler, S. (2015). Learning with ‘e’s: Educational theory and practice in the digital age. Carmarthen: Crown House Publishing.

Whitaker, T., Zoul, J., og Casas J. (2015). What connected educators do differently. New York: Routhledge.

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2013). Úrtök í úrtaksaðferðir í megindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri). Handbók um aðferðafræði rannsókna (bls. 113-128). Akureyri: Ásprent Stíll ehf.